fbpx

Projekt pn „Z POWERem do zmian!”

(nr projektu POWR.01.02.01-12-0003/20)

 

CEL:

Większa aktywność zawodowa i zdolność do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia lub/i poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy u minimum 90% z 240 (144 K, 96M) osób młodych, z subregionu Małopolska Zachodnia, dzięki uczestnictwie w kompleksowym wsparciu od 01.09.2020r. do 30.10.2022r.

 

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU – powiaty:

– chrzanowski,
– olkuski,

– oświęcimski,

– wadowicki, 


    Imię i nazwisko


    Numer telefonu
    Adres e-mail


    Wiek