Poszukujemy trenera-szkoleniowca z zakresu Zrównoważonego Rozwoju i Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) 🎓📈

Opis stanowiska: Jesteśmy firmą szkoleniową, która z pasją wspiera rozwój biznesu zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). W związku z rozwojem naszej działalności poszukujemy doświadczonego Trenera, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń związanych z tematyką zrównoważonego rozwoju oraz GOZ.

Wymagania:

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym GOZ, w wymiarze minimum 120 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych (1 godzina = 45 minut)

Lub:

➢ Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym GOZ, w wymiarze minimum 60 godzin szkoleniowych oraz realizacja co najmniej 3 projektów dla firm z zakresu analizy, projektowania lub wdrażania działań związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych (1 godzina = 45 minut).

Oraz dodatkowo:

➢ Posiadanie certyfikatu trenera/trenera biznesu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych/kursów/szkoleń z zakresu umiejętności trenera/trenera biznesu, w wymiarze minimum 80 godzin łącznie, albo

➢ Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/warsztatów dla osób dorosłych w wymiarze minimum 600 godzin w ciągu ostatnich 3 lat przed złożeniem dokumentów aplikacyjnych (1 godzina = 45 minut).

Weryfikacja warunków: Spełnienie powyższych warunków będzie weryfikowane na podstawie m.in. zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów ukończenia studiów, referencji itp.

Dodatkowe informacje: Szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju obejmują tematykę rozwoju społeczno-ekonomicznego przy jednoczesnym uwzględnieniu ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i ochrony zasobów przyrodniczych. Natomiast szkolenia z zakresu GOZ koncentrują się na gospodarce o obiegu zamkniętym, zgodnej z założeniami zielonej ekonomii.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i chcesz dołączyć do naszego zespołu, prześlij swoje dokumenty aplikacyjne oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje na adres: biuro@humaneo.pl 📩

Miejsce pracy: Teren całej Polski

Proponujemy atrakcyjne wynagrodzenie! 😊

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i chcesz dołączyć do naszego zespołu, wypełnij formularz zgłoszeniowy lub prześlij swoje dokumenty aplikacyjne oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje na adres: biuro@humaneo.pl 📩


    Imię i nazwisko


    Numer telefonu
    Adres e-mail


    Wykształcenie