fbpx

Poszukujemy do współpracy trenerów z całej Polski.

Temat szkolenia: Edukacja włączająca

Zajęcia odbywają się zdalnie w czasie rzeczywistym.

Trener dostaje wszystkie materiały do przeprowadzenia szkolenia.

Zapewniamy darmowe szkolenie akredytacyjne przeprowadzone przez ORE

Wymagania:

wykształcenie wyższe magisterskie pedagogiczne i/lub psychologiczne (ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia lub studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki i/lub psychologii)

w okresie ostatnich 10 lat minimum 3-letnie udokumentowane doświadczenie w pracy w przedszkolu/szkole/placówce oświatowej w środowisku włączającym. (Przez 3-letnie doświadczenie w pracy w przedszkolu/szkole/placówce oświatowej w środowisku włączającym rozumie się zatrudnienie przez okres co najmniej 36 miesięcy w ciągu ostatnich 10 lat na podstawie stosunku pracy, samozatrudnienia, umowy cywilno-prawnej (w tym w ramach samozatrudnienia) na stanowisku nauczyciela lub psychologa/pedagoga lub specjalisty niebędącego nauczycielem lub na stanowisku kierowniczym w przedszkolu/ szkole/placówce oświatowej prowadzącej edukację włączającą. Doświadczenie nie musi być realizowane w sposób ciągły, tj. nieprzerwanie przez okres trzech lat)

Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu, w okresie ostatnich 2 lat szkoleń dla osób dorosłych w wymiarze co najmniej 50 godzin dydaktycznych łącznie.

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:


    Imię i nazwisko


    Numer telefonu
    Adres e-mail