Python

PYTHON PYTHON Szkolenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, z sektora IT (PKD J.58.2; J.62; J.63.1). Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym …

Google Apps

Google Apps Wypełnij formularz zgłoszeniowy Obsługa pakietu Google Apps (np. Gmail, Dokumenty Google, Google+), które działają w tzw. „Chmurze” Czas trwania: 38 godzin lekcyjnych: 5 dni średnio po 7-8 godzin …

Adobe

Szkolenie ACA Photoshop i Illustrator pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie obsługi Adobe Photoshop i Illustrator – wiodących programów przeznaczonych do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej i wektorowej.