Prince2 Foundation

Prince2 Foundation Prince2 Foundation PRINCE2  jest opartą na procesach metodą skutecznego zarządzania projektami, która wyposaży Cię w podstawowe umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w roli kierownika projektu. Szkolenie Trwa 30h, finansowane …

Nowe technologie w turystyce

Bezpłatne szkolenia Dla zatrudnionych w branży turystycznej Zakres tematyczny szkoleń Zakres tematyczny szkoleń jest zgodny z rekomendacją Sektorowej Rady ds. Turystyki AKTUALNE TRENDY W BRANŻY Omówienie technologii Virtual Reality, case …