Gastronomia

SZKOLENIA DLA BRANŻY GASTRONOMICZNEJ Szkolenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji pracowników w branży gastronomicznej. Wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji sprzyjać będzie zwiększeniu …