fbpx

Bezpłatne szkolenia

Dla zatrudnionych w branży turystycznej

 

WIĘCEJ O SZKOLENIACH

Obsługa klienta w hotelarstwie i gastronomii

 • Posiada podstawową wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej i radzenia sobie w konflikcie
 • Potrafi szybko, skutecznie i z dbałością o wysoki standard obsługi reagować na trudne sytuacje z klientami
 • Umiejętnie przekazuje informacje o obostrzeniach i wymogach związanych z COVID-19
 • Potrafi zadbać o zadowolenie klienta z jednoczesnym zadbaniem o bezpieczeństwo i spełnienie wymogów związanych z COVID-19
 • Ma świadomość roli pracownika hotelu lub restauracji w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego klientom
 • Dostrzega konieczność zadbania o wymogi sanitarne
 • Z empatią podchodzi zapewnienia klientom bezpieczeństwa w związku z COVID-19

Trudne sytuacje zwiazane z pandemia

 • Zna wytyczne dla hotelu podczas pandemii
 • Wie, jak przenosi się SARS-COV2 i jakie środki prewencji należy użyć
 • Posiada wiedzę z zakresu zapobiegania wystąpieniu zagrożenia niesionego przez SARS-COV2
 • Potrafi dokumentować działania związane z ochroną przed SARS-COV2
 • Potrafi właściwie dobierać środki ochrony dla pracowników i gości hotelowych
 • Kreuje procedury związane z przyjęciem gości w dobie pandemii
 • Potrafi zapewnić ochronę procesom technologicznym (przede wszystkim w restauracji hotelowej) w obliczu zagrożenia SARS-COV2.
 • Ma świadomość nt. roli kadry kierowniczej w działaniach zmierzających do minimalizacji zagrożeń
 • Potrafi właściwie reagować w przypadku pojawienia się gościa, którego stan zdrowia pozwala podejrzewać SARS-COV2 (zarówno na etapie check-im jak i podczas pobytu w hotelu)

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie w ramach projektu skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski, z sektora turystycznego (PKD: N.79; I.55; I.56), a jego celem jest podniesienie kompetencji pracowników w zakresie rekomendowanym przez Radę ds. Kompetencji w sektorze Turystyki. Wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji sprzyjać będzie zwiększeniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do zmieniających się warunków funkcjonowania branży turystycznej, wpłynie także na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Trener

JUSTYNA RACHUBA Ukończyła studia wyższe w Akademii Morskiej w Gdyni, uzyskując dyplom inżyniera i magistra organizacji usług turystycznych (studia dzienne). Następnie podjęła kształcenie w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej, na kierunku psychologia biznesu, które to ukończyła z certyfikatem Franklin University. Posiada bogate doświadczenie jako szkoleniowiec, przeprowadziła ponad 800 godzin szkoleniowych prowadząc szkolenia dla działów marketingu, sprzedaży, HK czy gastronomii. Właściciel firmy „Lepszy hotel”, współpracuje również z INA Management Sp. z o.o., jako manager sieci Aparthotel.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Humaneo, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000249088, NIP: 734-315-73-19, REGON: 120195516.

Bądź z nami na bieżąco

Dziękujemy za zgłoszenie!

co dalej?

Nasi rekruterzy wkrótce skontaktują się z Państwem telefonicznie odnośnie następnych kroków.

Cieszymy się że nasze szkolenia przyciagają tylu chętnych! Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na telefon, kontaktujemy się z każdym kto kwalifikuje się do udziału.